HITRI KONTAKT
Grgarske Ravne 30
E: info@planota.si
T: 05 307 40 40

Logo ESS crn                        MJU CB crna1 

 

nvo

Nevladne organizacije - NVO

Nevladne organizacije  - NVO so družbeni prostor med državo, trgom in drugimi oblikami družbenih skupnosti. Pravno gledano so nevladne organizacije društva, ustanove in (zasebni) zavodi – tj. organizacije, ki delujejo neodvisno od države, so neprofitne, večinoma prostovoljne in imajo neko obliko pravne osebe.

Slovenska zakonodaja zaenkrat še ne pozna definicije nevladne organizacije, v praksi pa pod tem pojmom praviloma razumemo pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene z namenom ustvarjanja dobička, temveč za ukvarjanje z vsebinami na področjih, kot so kultura, šport, socialno varstvo, varstvo invalidov, varstvo potrošnikov, varstvo pred nesrečami, razvoj turizma, varstvo človekovih pravic in druge.

Značilnost nevladnih organizacij je tudi ta, da v kolikor pri svojem delu ustvarijo presežek prihodkov nad odhodki, ga ne delijo med svoje člane ali ustanovitelje, temveč ga porabijo izključno za razvoj ali opravljanje svoje osnovne dejavnosti. Vse opisane pogoje praviloma izpolnjujejo društva, zveze društev, mladinski sveti, (zasebni) zavodi in ustanove, ki jih zato v podatkih tudi zajemamo.

Primerjalna tabela - Značilnosti NVO

Želite ustanoviti NVO - pa ne veste, za katero obliko bi se odločili?

PREVERITE ...

        drustvo     ustanova     zavod