info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Občinski razpisi

12                    13

 

>> Aktualni občinski razpisi

 

Informacije javnega značaja o postopkih javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v letu 2019

Občina Vipava je objavila Informacija javnega značaja o postopkih javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v letu 2019. Več

Javni razpisi in javni pozivi za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec 2019

Več informacije razpisov Občine Bovec dobite na: https://obcina.bovec.si/razpisi/17951/

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma v Občini Idrija za leto 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 16.08.2019 

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/203172 

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019

Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica

Rok prijave: za ukrepe po skupinskih izjemah do 25. 7. 2019; za ukrepe de minimis do 5. 9. 2019

Domača stran razpisa: https://www.nova-gorica.si/za-obcane/razpisi/ 

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin za leti 2019 in 2020

Razpisovalec: Občina Tolmin

Rok prijave: 27. julija 2019

Domača stran razpisa: https://www.tolmin.si/objave/58 

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za programsko obdobje 2015-2020 v letu 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 03.06.2019

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/189755 

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Tolmin v letu 2019

Razpisovalec: Občina Tolmin

Rok prijave: 14.06.2019

Domača stran razpisa: https://www.tolmin.si/razpis/191466 

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v Občini Tolmin za leto 2019

Razpisovalec: Občina Tolmin

Rok prijave: 14.06.2019

Domača stran razpisa: https://www.tolmin.si/razpis/191474 

Najava Javnih razpisov in javnega poziva za leto 2019

Občina Kobarid obvešča, da bodo predvidoma v petek, 10. maja 2019 objavljeni javni razpisi.

Povabilo k oddaji ponudbe za pripravo programa, poslovno svetovanje in koordinacijo deležnikov pri izvedbi programa »Poletnih prireditev 2019« na Bevkovem trgu v Novi Gorici

Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica

Rok prijave: 6. 5. 2019

Domača stran razpisa: https://www.nova-gorica.si/za-obcane/razpisi/2019041914432917/ 

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter - Vrtojba

Razpisovalec: Občina Šempeter-Vrtojba

Rok prijave: 28. maj 2019

Domača stran razpisa: https://www.mojaobcina.si/sempeter-vrtojba/novice/gospodarstvo/javni-razpis-za-spodbujanje-zacetnih-investicij-in-investicij-v-razsirjanje-dejavnosti-in-razvoj-promocijskih-aktivnosti-podjetji-ter-spodbujanje-najema-poslovnih-prostorov-na-obmocju-obcine-sempeter-vrtojba.html?RSSd2bef8f891cd4830aa99d77f59e3dd6e 

Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019

Razpisovalec: Občina Kanal ob Soči

Rok prijave: 20. 5. 2019

Domača stran razpisa: https://www.obcina-kanal.si/gids/sporocilo/2019041914113806/ 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov, letovanj v letu 201

Razpisovalec: Občina Ajdovščina

Rok prijave:  - sklop A: za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 8. 5. 2019
                     - sklop B: za sofinanciranje letovanj 5. 9. 2019
                     - podsklop: za sofinanciranje mednarodne mobilnosti mladih 5. 9. 2019

Domača stran razpisa: https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javni_razpisi/2019041210404463/ 

Natečaj za dodelitev občinskih priznanj za leto 2019

Občina Bovec razpisuje natečaj za dodelitev občinskih priznanj za leto 2019. Pisne predloge do vključno 30. aprila 2019. Več

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Bovec v letu 2018

Razpisovalec: Občina Bovec

Rok prijave: 17. 4. 2019

Domača stran razpisa: https://obcina.bovec.si/razpisi/16160/ 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava za leto 2019

Razpisovalec: Občina Vipava

Rok prijave: 6. 5. 2019

Domača stran razpisa: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019002200038/javni-razpis-za-sofinanciranje-prireditev-in-drugih-aktivnosti-ki-pospesujejo-razvoj-turizma-mladinskih-projektov-ter-drugih-druzbenih-dejavnosti-v-obcini-vipava-za-leto-2019-st--610-22019-2-ob-184019 

Javni razpis za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev v letu 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 06.05.2019

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/183763 

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih projektov v letu 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 06.05.2019

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/183735 

Javni razpis za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu v Občini Idrija v letu 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 23. 4. 2019

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/183766 

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 15.04.2019 

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/183748 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v letu 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 15.04.2019

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/183734 

Javni razpis za sofinanciranje programov borčevskih in veteranskih organizacij v letu 2019

Razpisovalec: Občina Idrija

Rok prijave: 15.04.2019

Domača stran razpisa: https://www.idrija.si/objava/183724 

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2019

Razpisovalec: Občina Ajdovščina

Rok prijave: 8. 3. 2019

Domača stran razpisa: https://www.ajdovscina.si/novice/2019020616134651/ 

Javni razpis za podelitev nagrad Občine Tolmin v letu 2019

Razpisovalec: Komisija za priznanja in nagrade Občine Tolmin

Rok prijave: 28.02.2019 

Domača stran razpisa: https://www.tolmin.si/objava/172646