Novice iz regije

STRATEGIJA RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA V DOLINI SOČE - prostorski vidiki

Pripravljen je dokument, ki opredeljuje trajnostni razvoj grajenega okolja in njegov vpliv, ne samo na okolje, ampak na celoten spekter trajnostnega razvoja. Več