Novice iz regije

Civilno družbene organizacije za Gorici brez meja

Kar nekaj civilno družbenih organizacij se je priključilo petkovemu večernemu shodu na trgu Evrope v Novi Gorici/Gorici in podprlo besede Maja Erjavec. Članica Goriške.si je poudarila, da je potrebno ohraniti skupnost, za katero smo si dolga leta prizadevali in stremeti k enakosti vseh ljudi ter spoštovati svobodo prekomejnega gibanja. Za glasnim sporočilom "NIKOLI VEČ ZIVOV" stoji spoznanje, da so čezmejno gospodarstvo, območje svobode in varnosti brez notranjih meja, skupni boj proti socialni izključenosti in diskriminaciji, skupna blaginja, solidarnost med državami, univerzalne pravice in svoboščine bogastvo civilizacije, v kateri živimo. Na mroljubnem shodu, ki je potekal v sproščenem druženju meščanov z obeh strani meje,  je bilo poudarjeno reševanje izzivov na osnovi sodelovanja, humanosti in solidarnosti.