info@planota.si
05 307 40 40
Grgarske Ravne 30

Drugi razpisi

2. Javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 za leto 2019

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok prijave: 20. 12. 2019

Več informacij: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/10489/2-javni-razpis-za-podukrep-91-podpora-za-ustanavljanje-skupin-in-organizacij-proizvajalcev-v-kmetijskem-in-gozdarskem-sektorju-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020-za-leto-2019