Drugi razpisi

EASI: Ppdora delovanju mrež NVO na EU ravni na področju socialnega vključevanja in zmanjševanja revščine ter spodbujanja mikrofinanciranja in financiranja socialnega podjetništva, ki so s komisijo že sklenile okvirni partnerski sporazum v okviru predhodnega razpisa

Razpisovalec: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Rok prijave: 25. 9. 2019

Domača stran razpisa: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=571&furtherCalls=yes