HITRI KONTAKT
Zeliščni center Grgarske Ravne,
Grgarske Ravne 30
E: info@planota.si
T: 05 307 40 40

Logo ESS bel                        MJU CB bela3 

 

Mestna občina Nova Gorica: 31. seja Mestnega sveta MONG, ki bo v četrtek, 23. novembra 2017, ob 14. uri

Župan MONG sklicuje 31. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. novembra 2017, ob 14. uri v veliki dvorani MONG.

Iz predloga dnevnega reda:

* Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (druga obravnava)

* Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG (druga obravnava)

* Predlog Odloka o spremembah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

* Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (prva obravnava)

* Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra parc. št. 364/6 k. o. Grgar.

* Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 2018

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 2018 ter obrazložitev

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2018