HITRI KONTAKT
Grgarske Ravne 30
E: info@planota.si
T: 05 307 40 40

Logo ESS crn                        MJU CB crna1 

 

Strategija razvoja nevladnega sektorja v Goriški statistični regiji v obdobju 2013–2019

strategStrategija razvoja nevladnega sektorja v Goriški statistični regiji v obdobju 2013 – 2019 je nastala z namenom sistematičnega pregleda stanja in predstavitve idejnih programskih zasnov razvoja nevladnega sektorja na območju. Spremenjene družbene razmere sicer niso najbolj ugodne za razvoj nevladnih organizacij, po drugi strani pa predstavljajo izzive in nove priložnosti, ki jih lahko NVO izkoristijo.
Strategija predstavlja osnovna vsebinska izhodišča za prihodnje načrtovanje delovanja nevladnega sektorja in usmeritve za izdelavo drugih razvojnih dokumentov. Območje, ki smo ga upoštevali pri analizi stanja, predvidevanju ciljev razvoja in pri načrtovanju aktivnosti je Goriška statistična regija (Severna Primorska), ki obsega štiri upravne enote in 13 občin.

 

STRATEGIJA NEVLADNEGA SEKTORJA za 2013-2019 (dokument z oktobra 2013)

DOPOLNITEV STRATEGIJE (dokument z junija 2014)